Rijksoverheid

Van de Rijksoverheid wordt verwacht dat zij in toenemende mate doelmatiger gaan werken. De Nederlandse belastingbetaler verwacht dat belastinggeld doelmatig wordt ingezet. Het uitbesteden van taken aan zelfstandige bestuursorganen (ZBO) met een eigen resultaatverantwoordelijkheid is een invulling van deze doelmatigheid. Steeds meer van deze ZBO’s als DNB, UWV, Tennet, SVB, huurcommissie, kiezen voor Lean Six Sigma. Een voorbeeld dat ook de Ministeries in toenemende mate volgen.

Lean Six Sigma bij de rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft te maken met meer werk, hogere verwachtingen tegen lagere kosten.  De mogelijkheid ligt in het vereenvoudigen en foutloos uitvoeren van activiteiten en processen. Een groot deel van de tijd gaat op aan het herstellen van activiteiten die eerder fout zijn gegaan. Denk hierbij aan het retour krijgen van facturen, het retourneren van niet volledige aanvragen of het afkeuren van vergunningen in het laatste stadium terwijl al het voorwerk al verricht is. Het streven naar foutloos en slimmer werken kan zorgen voor lagere kosten en betere dienstverlening.  Om hier structureel invulling aan te geven zijn handvatten nodig. Lean Six Sigma biedt een structuur en handvatten om systematisch fouten uit het proces te elimineren en de doorstroming te verhogen. Dit leidt tot goedkopere en sneller processen.

Enkele Lean Six Sigma projecten en resultaten binnen de overheid

Onderstaand enkele voorbeeld van lean six sigma projecten die Black Belts of Green Belts binnen de Rijksoverheid hebben uitgevoerd als onderdeel van hun opleidingstraject met daarbij de resultaten:

  1. De doorlooptijd van uitspraken met betrekking tot huurgeschillen is verkort
  2. Doorlooptijd van uitspraak tot executie terug gebracht van enkele maanden tot enkele weken
  3. Verbetering benutten zittingscapaciteit rechtbank
  4. Efficiënter verwerken binnenkomende bezwaren Mulder-zaken (verkeersboetes)