Zorg sector

De zorg is zeer succesvol. Steeds meer mensen worden geholpen en genezen. We leven 8 jaar langer dan in 1950. Deze goede gezondheidszorg brengt ons steeds meer maar kost ook steeds meer. Een gemiddeld gezin betaalt gemiddeld 11000 euro per jaar aan zorg. In de toekomst kan dat oplopen naar 23000 euro per gezin. Dit is bijna de helft van het inkomen. Een eenvoudige oplossing ligt niet voor het oprapen. Het zal een uitruil zijn tussen kwaliteit en kosten. Hogere premies, meer eigen risico, minder zorg? Zonder het maken van keuzes worden de wachtlijsten langer en de kwaliteit minder.

Er zijn 4 oplossingen; (1) De hogere kosten accepteren, (2) harder werken, (3) minder werken en (4) slimmer werken. Optie 1, 2 en 3 zijn niet acceptabel. Er is geen financiële ruimte bij de burger en de overheid zonder dat er ingrijpende politieke keuzes worden gemaakt. Er wordt al heel hard gewerkt in de gezondheidszorg. We willen niet ‘minder zorg’, zeker niet als het ons of onze naasten betreft. Slimmer werken is het enige alternatief.

Binnen de uitdagingen waar de zorg voor staat is het optimaal inzetten van de huidige mensen en middelen iets waar direct mee gestart kan worden. Zolang niet alles op tijd en in één keer goed gaat is er ruimte voor verbetering. De kennis van de zorg en haar specifieke processen, zit bij de instellingen zelf. Het ontbreekt vaak aan structuur, handvatten en inzichten op het gebied van verbeteren.

Lean Six Sigma in de zorg

Lean Six Sigma biedt deze structuur, handvatten en inzichten. Waar lean zorgt voor het verkorten van doorlooptijden, zorgt Six Sigma ervoor dat fouten worden geanalyseerd en voorkomen voor de toekomst.

De trainers (Master Black Belts) van The Lean Six Sigma company hebben veel ervaring in het opleiden van mensen binnen de zorg en het begeleiden van verbeterprojecten binnen de zorg. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op om na te gaan wat Lean Six Sigma binnen uw instelling kan betekenen.

Resultaten Lean Six Sigma in de zorg

Onderstaand enkele voorbeelden van trajecten die door ons opgeleide Lean Six Sigma professionals hebben uitgevoerd binnen hun werkomgeving:

  1. Na de introductie van een elektronisch patiëntendossier is er een wildgroei ontstaan van verschillende formulieren in het verpleegdomein. Tijdens een 2 daagse kaizen (verbeterproject) hebben we het aantal formulieren teruggebracht van 29 naar 15 (45%) en hebben we het aantal in te vullen velden verminderd met 50 velden (15%).
  2. Na het consult bij de specialist blijkt dat er een foto moet worden gemaakt. De cliënt gaat naar huis, maakt een afspraak, ontvangt een bevestigingsbrief en een herinnering 1 week voor de afspraak en moet een 2e verzuimdag opnemen om de foto te laten maken. Als gevolg van een Lean Six Sigma project is er “vrije inloop” op de röntgenafdeling. Er hoeft geen planning gemaakt te worden, geen brieven te worden verstuurd en geen kostbare behandeltijd verspild. Een bijkomend voordeel is dat er geen hinder wordt ervaren van het percentage no-show (15%).
  3. Een assistent van een huisartsenpraktijk wordt regelmatig gebeld door de apotheek om de gewijzigde medicatie te verifiëren. Door met de huisarts af te spreken dat ze een ‘W’ op een recept zetten waar de medicatie wordt gewijzigd behoeft niet te worden gebeld door de apotheek, de telefoon hoeft niet te worden beantwoord door de assistent, de huisarts hoeft niet te worden gestoord en het resultaat hoeft niet te worden teruggekoppeld met de apotheek.
  4. De werkplekinrichting zorgde voor veel verspilling. Bijvoorbeeld: Als er een tillift nodig was kostte dat veel tijd. Met 5S (werkplekinrichting) zjjn alle onnodige materialen verwijderd en heeft alles een vaste plaats gekregen.
  5. Als een cliënt van intramurale zorg overstapt naar extramurale zorg wordt alle benodigde informatie opnieuw verzameld. De Client moet informatie verstrekken die reeds bekend is bij de intramurale zorg. Tijdens een 2 daagse kaizen is ervoor gezorgd dat deze informatie wordt meegenomen zodat de reeds bekende informatie slechts 1x wordt verstrekt de (door de cliënt) en niet verzameld hoeft te worden door de zorgorganisatie.