Lean Six Sigma Trainingen

Lean Six Sigma Trainingen

Een Lean Six Sigma organisatie bestaat uit management, specialisten die projectmatig processen verbeteren en medewerkers die dagelijks hun werkzaamheden optimaliseren. Welke expertise (en dus type training) het beste bij uw persoonlijke ambitie past kunt u hieronder uit herleiden.

Bewustwording:
Lean Thinking en Yellow Belt

Lean Thinkers en Yellow Belts zijn degenen die bekend zijn met de methodologie en zijn in staat om ondersteuning te bieden aan verbeterprojecten. Verder is deze groep medewerkers in staat om dagelijks processen te optimaliseren met verbeterborden en kaizen events. 

Projectmatig verbeteren:
Lean Practitioner, Green Belt en de Black Belt

Een Lean Six Sigma professional leidt, of neemt actief deel aan, verbeterprojecten . The Lean Six Sigma Company onderscheidt professionals op drie niveaus:

  1. De Lean Practitioners,
  2. De Green Belts,
  3. De Black Belts.

Iedere professional heeft een specifieke rol en scope. Bekijk onze pagina over implementeren voor een schematische weergave van de rollen en verantwoordelijkheden.

De Champion en de Sponsors

Senior management speelt een belangrijke rol bij het succes van Lean Six Sigma. Lean Six Sigma definieert twee rollen voor senior managers: de Champion en de Sponsor. De verantwoordelijkheid van een Champion is om ervoor te zorgen dat het bedrijf een consistente, snelle implementatie doorvoert. Sponsors zijn de managers die eigenaar zijn van het proces dat zal worden verbeterd met Lean Six Sigma. Een sponsor moet Green Belts en Black Belts faciliteren om hun projecten uit te voeren. Tegen het einde van een project bepaalt de sponsor of de gedefinieerde doelstellingen zijn behaald.